Paidi Clinic
 บทความ >  0126 - ถ้า สงสัยว่าลูกของท่านเสี่ยงเป็นออทิสติก !!! 

พฤติกรรมน่าสงสัยว่าลูกของท่านเสี่ยงเป็นออทิสติก

               ออทิสติก (Autistic) คือ กลุ่มอาการที่แสดงความผิดปกติของพัฒนาการของเด็ก ลักษณะอาการของเด็ก คือ ชอบแยกตัว อยู่กับตัวเอง ไม่พูดหรือติดต่อสื่อสารทางภาษากับคนอื่น และมีปัญหาด้านพฤติกรรม

เด็กที่เป็นโรคนี้จะเป็นตั้งแต่แรกเกิด  แต่อาการจะแสดงออกมาให้เห็นเมื่อเด็กมีอายุ 4 เดือนขึ้นไป แล้วแต่ความรุนแรงของอาการส่วนใหญ่จะเห็นเมื่อเด็กอายุประมาณขวบครึ่ง จำกันง่ายๆ คือ ไม่สบตา ไม่พาที ไม่ชี้นิ้วเพราะฉะนั้นการจะสังเกตว่าลูกเป็นเด็กออทิสติกหรือไม่นั้น ทำได้ตั้งแต่เขายังเล็กๆ โดยสังเกตตามขั้นตอนของการพัฒนาการที่เด็กควรจะเป็น ดังต่อไปนี้

พฤติกรรมบ่งชี้ ออทิสติก ในขวบปีแรกได้แก่

1. เด็กดูดนมได้ไม่ดี ในบางคนก็ไม่ทานอาหารอื่นนอกจากนม

2. เงียบเฉย ดูเลี้ยงง่ายผิดปกติ

3. ไม่สนใจให้ใครกอด

4. ไม่แสดงท่าทางหรือส่งเสียงเรียก

5. ไม่สนใจใคร แต่บางรายอาจติดคนมากจนผิดปกติ

6. เด็กไม่สบสายตา ไม่มองหน้า

7. เรียกไม่หัน ไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียก

8. ไม่สนใจที่จะให้ใครอุ้ม

9. ไม่ตอบสนองทางด้านอารมณ์ใดๆ

10. ไม่ลอกเลียนแบบ

11. ไม่ส่งเสียงไม่อ้อแอ้

12. ชี้นิ้วไม่เป็น

13. เรียกให้คนอื่นเล่นด้วยไม่เป็น

14. สีหน้าเรียบเฉยไร้อารมณ์เมื่อถูกชักชวนให้เล่น

15. แสดงอาการดีใจให้เห็นหรือทักทายคนที่เด็กชอบไม่เป็น หรือหากแสดงออกก็มากเกินไป

16. ผูกพันกับสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำๆ เล่นติดตุ๊กตา หมอนเน่า ผ้าอ้อม ถ้าดึงออกจะกรีดร้องอยู่นาน

 หากสังเกตพบว่าลูกมีพฤติกรรมข้างต้นเกิน 2 ข้อ พ่อแม่ควรปรึกษาแพทย์ทันที

นางสาวบุษยกร ขุมทรัพย์

( นักจิตวิทยาคลีนิค )

สถาบันไพดี้ 02-995-6201  ,081-918-2116

 

    ผู้โพส : พัชรินทร์ 05 Nov 2014 13:34:27

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ