Paidi Clinic
 บทความ >  0134 - การเลี้ยงดูเด็กตามพัฒนาการทางอารมณ์ให้สมวัย 0-1ปีการเลี้ยงดูเด็กตามพัฒนาการทางอารมณ์ให้สมวัย

 เด็กวัย 0-12 เดือน

           เด็กวัยทารกเป็นช่วงที่เด็กปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ไม่ใช่ครรภ์มารดา พฤติกรรมเด็กในวัยนี้มักจะร้องไห้ งอแง อาจสร้างความหงุดหงิดให้พ่อแม่พอสมควร เด็กในวัยนี้จะใช้เวลาในการนอน และการดื่มนมเป็นส่วนใหญ่ การแสดงออกด้วยการร้องไห้เพื่อบอกความต้องการ ความสุขของเด็กวัยนี้อยู่ที่บริเวณปาก การได้รับการกระตุ้น หรือเร้าที่ปากจะทาให้เด็กเกิดความสุขความพึงพอใจ ทาให้เด็กตอบสนองความพึงพอใจของตนเองโดยการดูด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูดนมแม่จึงเป็นความสุขและความพึงพอใจของเด็กวัยนี้ ซึ่งส่งผลให้เป็นเด็กเลี้ยงง่าย เชื่อฟัง และยังทาให้เด็กเด็กมีความมั่นใจในความรักของพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูอีกด้วย เพราะในขณะที่แม่ให้นมลูกนั้น จะมีการพูดคุย การมองสบตา ระหว่างแม่และลูก ซึ่งเป็นการสานสัมพันธ์ความรักของแม่ลูกอย่างแนบแน่น
 
           ข้อควรระวัง ในเด็กวัย 0-12 เดือน ไม่ควรทิ้งให้เด็กอยู่คนเดียว ไม่ให้เด็กร้องไห้เป็นเวลานานๆ หรือให้เด็กรอนานเกินไป เพราะอาจส่งผลให้เด็กเป็นคนหงุดหงิดง่าย ฉุนเฉียว เจ้าอารมณ์ และขาดความเชื่อมั่นในความรักของพ่อแม่ และอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการขั้นต่อไปของเด็ก
นางสาวบุษยกร ขุมทรัพย์
นักจิตวืทยา
สถาบันไพดี้


   ผู้โพส : พัชรินทร์ 18 Dec 2014 15:37:24

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ