Paidi Clinic
 บทความ >  0137 - วิธีสังเกตว่า ลูกเป็น เด็กสมาธิสั้น !!!วิธีสังเกตว่า   เด็กสมาธิสั้น

             1.มีอาการขาดสมาธิ(Attention Deficit)

             http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/imghilight4/fashion/48be2683.gif ไม่มีสมาธิในการทำงาน การเรียน หรือเล่น

             http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/imghilight4/fashion/48be2683.gif ไม่ค่อยสนใจฟัง หรือตั้งใจฟังเวลาใครพูดด้วย

             http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/imghilight4/fashion/48be2683.gif ทำงานที่พ่อแม่ หรือครูไม่สำเร็จ

             http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/imghilight4/fashion/48be2683.gif ทำงานผิดพลาดบ่อย เก็บรายละเอียดไม่ได้

             http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/imghilight4/fashion/48be2683.gif วอกแวกง่าย แค่มีสิ่งเร้าเพียงเล็กน้อย ก็ทำให้เด็กเสียสมาธิได้แล้ว

             http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/imghilight4/fashion/48be2683.gif มักขี้ลืมบ่อย ๆ

             http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/imghilight4/fashion/48be2683.gif มีปัญหาเมื่อต้องทำงานที่ต้องใช้ความคิด หรือสมาธิ

             http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/imghilight4/fashion/48be2683.gif มักทำของใช้ส่วนตัวเสียหายอยู่บ่อย ๆ

             http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/imghilight4/fashion/48be2683.gif มีอาการเหม่อลอยบ่อย ๆ นั่งนิ่ง ๆ เป็นเวลานาน

           2. การซน (Hyperactivity) 
           

             http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/imghilight4/fashion/48be2683.gif มักจะไม่อยู่นิ่ง อยู่ไม่เป็นสุขตลอดเวลา เคลื่อนไหวตลอดเวลา

             http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/imghilight4/fashion/48be2683.gif มักนั่งบิดตัว หรือบิดมือบิดเท้าไปมา

            http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/imghilight4/fashion/48be2683.gif นั่งไม่ติดที่ ชอบลุกเดินบ่อย ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือห้องเรียน

             http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/imghilight4/fashion/48be2683.gif ชอบวิ่งไปมา ปีนป่ายสิ่งต่าง ๆ

             http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/imghilight4/fashion/48be2683.gif พูดมาก พูดไม่หยุด

             http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/imghilight4/fashion/48be2683.gif ไม่สามารถเล่นแบบเงียบ ๆ ได้

          3.การขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง (Impulsivity)

             http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/imghilight4/fashion/48be2683.gif หุนหันพลันแล่น

             http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/imghilight4/fashion/48be2683.gif ตื่นตัว ตื่นเต้นง่ายตลอดเวลา

             http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/imghilight4/fashion/48be2683.gif ชอบขัดจังหวะ แทรกเวลาผู้อื่นกำลังพูดอยู่

             http://hilight.kapook.com/admin_hilight/spaw2/imghilight4/fashion/48be2683.gif รอคอยไม่เป็น รอคอยต่อแถวไม่ได้

เด็กๆที่มี ลักษณะหลายๆข้อ อาจมีความเสี่ยง ของโรคเด็กซน /สมาธิสั้น สามารถช่วยเหลือ และแก้ไขให้เด็กๆได้ 

 

สถาบันไพดี้  

             

   ผู้โพส : พัชรินทร์ 20 Jan 2015 14:15:35

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ