Paidi Clinic
 ถาม-ตอบ >  0026 - อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเด็กLD

สถาบันไพดี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

เกณฑ์พิจารณาเด็ก LD ตามพ.ร.บ.ใหม่

แนวทางการให้การดูแล และการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก LD
โดย

                     คุณโฉมยงค์  บุตรราช    นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลแพร่

(เจ้าของโฉมยงค์โมเดล)

 

       วันศุกร์ที่  18 ธันวาคม 2552   ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.        สถาบันไพดี้

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่

โทร.02-9956201-2  Fax. 02-9956202   E-mail : yongyos6s@hotmail.com

  ค่าสมัคร  ท่านละ 200 บาท    รับจำนวนจำกัด  www.paidi-th.com

กำหนดการบรรยาย

แนวทางให้ความช่วยเหลือเด็ก LD

 

โดย คุณโฉมยงค์  บุตรราช  นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ

วันที่  18  ธันวาคม  2552  เวลา  09.00-16.00 น.

 

     เวลา

กำหนดการ

08.30-09.00

ลงทะเบียน

09.00-10.00

เกณฑ์การพิจารณาตาม พ.ร.บ.ใหม่

10.00-10.15

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-12.00

การให้ความช่วยเหลือเด็ก LD

12.00-13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก LD

14.00-15.00

Workshop

15.00-15.15

พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-16.00

สรุปและปิดการบรรยาย

 

------------------------

   ตั้งกระทู้โดย : ยงยศ โคตรภูธร [ 03 Dec 2009 17:07:23 ] => IP 124.122 xxx  


page

ตอบกลับ
รายละเอียด   *
ชื่อ   *
อีเมลล์   *
รหัส   == * ใส่รหัส ที่เห็น
IP Address   54.80.188.87

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ