Paidi Clinic
 ถาม-ตอบ >  0066 - เด็กพูดช้า

เด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า เช่น อายุ 18-24 เดือน ยังไ

ม่มีภาษาพูด โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นเด็กบกพร่องทางการเรียน สูงมาก รวมทั้งเสี่ยงต่อภาวะออทิสติก สูงเช่นกัน ดังนั้นควรให้ความใส่ใจที่จะแก้ไขและติดตามดูพัฒนาการด้านอื่นๆร่วมด้วย  ตั้งกระทู้โดย : ยงยศ [ 23 Nov 2012 12:58:59 ] => IP 110.49. xxx  


page

ตอบกลับ
รายละเอียด   *
ชื่อ   *
อีเมลล์   *
รหัส   == * ใส่รหัส ที่เห็น
IP Address   18.208.132.33

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ