Paidi Clinic
 ถาม-ตอบ >  0068 - ประชาสัมพันธ์ค่ะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพเด็กสมาธิสั้นด้วยการปลูกฝังจิตใต้สำนึก”
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น.
วิทยากร อาจารย์ นภัทร พุกกะณะสุต นายกสมาคม ชมรมผู้ปกครองบุคคลสมาธิสั้นแห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุม ศษ.2306 ชั้น 3 อาคารศึกษา 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
รับผิดชอบโครงการโดย นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ 1
... ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยืนยันการเข้าร่วมงานที่ โทรสาร 034-217204 หรือ E-Mail : lekka_rb09@hotmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการเข้าร่วมงานที่ ภาควิชาจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษา
   ตั้งกระทู้โดย : ll [ 04 Feb 2013 00:50:49 ] => IP 118.175 xxx  
ความคิดเห็นที่ : 0001

แล้วคุณ เล็ก เป็นใครครับ 


  ตั้งกระทู้โดย วลาดิเมียร์ คริทซ [ 03 May 2013 18:50:42 ] => IP 124.121 xxx  


page

ตอบกลับ
รายละเอียด   *
ชื่อ   *
อีเมลล์   *
รหัส   == * ใส่รหัส ที่เห็น
IP Address   3.231.226.13

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ