Paidi Clinic
 ถาม-ตอบ >  0072 - การเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าโรงเรียน

 ถาม  ทำไมต้องเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าโรงเรียน

ตอบ  เด็กปฐมวัย 2-4 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า หรือมีความบกพร่องด้านๆ เช่น การเรียนรู้ การคิด ปัญหาสมาธิ ไม่อยู่นิ่ง การเข้าสังคม  อาจจะมีปัญหาในการเข้าโรงเรียน จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนเพื่อเด็กจะได้สามารถเรียนหนังสือและอยู่ร่วมกับเพื่อนๆได้  ตั้งกระทู้โดย : พัชรินทร์ [ 09 Apr 2014 23:29:26 ] => IP 124.121 xxx  
ความคิดเห็นที่ : 0001

 

 ถาม  การเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าโรงเรียนต้องเตรียมอย่างไร

ตอบ  1 เตรียม ด้านภาษา การสื่อสาร-โต้ตอบ  เช่น การพูด การฟัง การรอคอย การบอกสิ่งที่ต้องการ

     2 การช่วยเหลือตนเอง เช่น การแต่งตัว การกิน การขับ-ถ่าย การเล่น

     3 การเข้าสังคม การอยู่ร่วมกัน เช่นการทำกิจกรรมต่างๆรวมกัน

     4 การเตรียมเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆให้ใกล้เคียงกับโรงเรียน เช่น เวลากิน- เวลานอน

          


  ตั้งกระทู้โดย พัชรินทร์ [ 10 Apr 2014 00:04:06 ] => IP 124.121 xxx  


page

ตอบกลับ
รายละเอียด   *
ชื่อ   *
อีเมลล์   *
รหัส   == * ใส่รหัส ที่เห็น
IP Address   3.231.226.13

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ