ลำดับที่  1   วันที่ 1/05/2018
เรื่อง วันหยุด วันแรงงาน
รายละเอียด
วันที่อังคารที่ 1 พค 61 ไพดี้คลินิกหยุด ทำการ1วัน
  ไพดี้ คลินิกกิจกรรมบำบัด
เปิด บริการ การประเมินและฝึกบำบัด  อังคาร-อาทิตย์
หยุด การประเมินและฝึกบำบัด ทุกวันจันทร์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ บางวัน        โทรนัดประเมิน02-9956201, 0819182116 
สายด่วน หมายเลข  0889310862   id line:  @paidi.clinic