ลำดับที่  1   วันที่ 10/11/2018
เรื่อง วันคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 50
รายละเอียด
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 
ไพดี้ร่วมงาน คนพิการแห่งชาติที่จัดโดยสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ณ อาคารกีฬาเวส 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น )