ลำดับที่  1   วันที่ 12/08/2020
เรื่อง วันหยุดวันแม่
รายละเอียด
เปิด บริการ การประเมินและฝึกบำบัด  อังคาร-อาทิตย์
หยุด การประเมินและฝึกบำบัด ทุกวันจันทร์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ บางวัน       
-นัดประเมินไพดี้คลินิก ปทุมธานี 081-9182116 ,02-9956201
-นัดประเมินไพดี้คลินิกหนองปรือ 096-7975178 ,035-051519
สายด่วน หมายเลข  0889310862   id line:  @paidi.clinic