ลำดับที่  1   วันที่ 12/10/2020
เรื่อง เธงเธฑเธ™เธซเธขเธธเธ”
รายละเอียด
เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย” เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒ เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ยเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”  เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒ-เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยŒ
เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย” เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ยเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย” เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยŒ เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย” เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ„เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‰เน€เธ™ยŒ เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™       
-เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย„เน€เธ˜ยžเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย˜เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ• 081-9182116 ,02-9956201
-เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย„เน€เธ˜ยžเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธ 096-7975178 ,035-051519
เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย”เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย™ เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜ย‚  0889310862   id line:  @paidi.clinic