ลำดับที่  1   วันที่ 24/10/2017
เรื่อง หยุดชดเชย
รายละเอียด
ไพดี้ คลินิกกิจกรรมบำบัด
ปิดบริการวันที่24 -10-60    
เนื่องจากหยุดชดเชยวันปิยะมหาราช
ซึ่ง ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม2560    
สายด่วน หมายเลข  0889310862