ลำดับที่  1   วันที่ 7/01/2019
เรื่อง วันหยุด
รายละเอียด
ไพดี้ คลินิกกิจกรรมบำบัด
เปิด บริการ การประเมินและฝึกบำบัด อังคาร-อาทิตย์
หยุด การประเมินและฝึกบำบัด ทุกวันจันทร์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ บางวัน    
-นัดประเมินไพดี้คลินิก ปทุมธานี 081-9182116 ,02-9956201
-นัดประเมินไพดี้คลินิกหนองปรือ 096-7975178 ,035-051519
สายด่วน หมายเลข 0889310862  id line: @paidi.clinic

ลำดับที่  2   วันที่ 7/01/2019
เรื่อง วันหยุด
รายละเอียด
ไพดี้ คลินิกกิจกรรมบำบัด
เปิด บริการ การประเมินและฝึกบำบัด อังคาร-อาทิตย์
หยุด การประเมินและฝึกบำบัด ทุกวันจันทร์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ บางวัน    
-นัดประเมินไพดี้คลินิก ปทุมธานี 081-9182116 ,02-9956201
-นัดประเมินไพดี้คลินิกหนองปรือ 096-7975178 ,035-051519
สายด่วน หมายเลข 0889310862  id line: @paidi.clinic