กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


27-02-63 Big clean day
14-02-63 กิจกรรมกระตุ้นและพัฒนาเด็กในโร
19-02-63 lerning skill groupในโรงเรียน
05-02-63 กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาเด็กๆในโรงเ
63-01-29 กิจกรรมพัฒนาเด็กๆ ในโรงเรียน
ปีใหม่2563 ไพดี้คลินิก ปทุม
19-12-62 อบรมการประเมินEF ม.มหิดล
ปีใหม่ 2563 หนองปรือคลินิก
19-11-62 งานมหัสจรรย์สื่อสร้างสรรค์
16-11-62 วันคนพิการแห่งชาตืครั้งที่51
14-09-62 Open house
31-08-62 " ครูควรบอกผู้ปกครองอย่างไร "
21-07-62 รร.บีคอนเฮาส์รังสิต
13-07-62 รร.บีคอนเฮาส์ลาดพร้าว
4-5-07-62 เข้าอบรม ม.มหิดล
1-07-62 ..เชียงใหม่
22-6-62 ปัทมาเนอส์เซอรรี่ ระยอง
28-5-62 แนะนำ รร.ต้นรัก
8-5-62 แนะนำผู้ปกครอง ในดรงเรียน
8-5-62 ประชุมศูนย์พัฒนาเด็ก
27-04-62 ปรุชุม ผู้ปกครองในโรงเรียน
21-02-62 แนะนำ ผู้ปกครอง ในโรงเรียน
30-1-62 ไพดี้คลินิก
6-12-61 Beaconhouse Yamsaard School รายละเอียด ไพ
22-11-61 Beaconhouse Yamsaard School
10-11-61วันคนพิการแห่งชาติครั้งที่50
18-19-09-61 อบรมเรื่อง LD สมาธิสั้น ดนตรีบำบ
13-09-61 ให้คำแนะนำผู้ปกครอง ในโรงเรียน
3-5 - 08-61 เมืองทองธานี
13-07-61 Active Kids nursery
29-06-61 รร ตัณตรารักษ์
15-05-61 สัมนาเรื่อง การประเมินและบำบัดเ
28-03-61 รร.บีคอนเฮ้าส์ แย้มสะอาด
17-02-16 รรใสาธิตอุดมศีกษา
18-21-07-60 รร.บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต
03-06-60 การพัฒนาบุคลากร
20-06-60 การกระตุ้นพัฒนาการ และการเรียนร
15-06-60 ดนตรีบำบัดกับครูน้ำ
ห้องไพดี้ รร.บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรัง
11-05-60 สัมนาและอบรม โปรแกรม Happy Family
12-05-60 Active KidsNursery Pattaya
28-30-04-60ประชุมวิชาการ
Open houseรร.ตันตรารักษ์
21-01-60 BEACON HOUSE YAMMSAARD
ปีใหม่ กับไพดี้คลินิก2560
Paidi Occupation Therapy Clinic
13-10-59 วันเสด็จสู่สวรรรคาลัย
13-10-59 วันเสด็จสู่สวรรรคาลัย
13-10-59 วันเสด็จสู่สวรรรคาลัย
อบรม เรื่องพัฒนาการสมวัย
อมรม รร.นานาชาติมูลตรีภักดี
บ้านตันรัก เขตหนองปรือ
สงกรานต์ 2559
สัมนา โรงแรมเมาเทนบิช
สถาบันพัฒนาการเด็ก เดอะบริดจฺ เซนเ
รพ. มหาวิทยาลัยบูรพา
เทศบาลหนองปรือและชมรมผุ้ปกครอง
สวัสดีปีใหม่2559 กับ รร.แย้มสอาดรังสิต
ปีใหม่กับสถาบันไพดี้2559
นิทรรศการวิชาการACSP
Happy family
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์
แย้มนิทัศน์อนุบาล
อบรม การช่วยเหลือเด็กพัฒนาการล่าช้
เปิดบริการ ไพดี้ หนองปรือ จ.ชลบุรี
MOU ระหว่างเทศบาลเมืองหนองปรือ กับสถ
งานมหกรรมสื่อสร้างสรรค์ ณ แอร์พอร์
นิทรรศการวิชาการ LD
ความร่วมมือ ไพดี้-บ้านแม่นก
ปทุมธานีเขต2 เปิดบ้านการเรียนรู้
สถานสงเคระห์ดูงาน วันที่2
สถานสงเคราะห์ดูงาน วันที่ 1
นศ.พระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุ
ประเมินเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียน
พ่อ แม่ แกร่ง ช่วยลูกให้เก่ง
บรรยายเรื่อง ปัญหาการเรียน
นศ.มธ.ปี2 คณะสังคมสงเคราะห์ฯดูงาน
บรรยากาศภายในสถาบันไพดี้
APOTC 2011
เด็กเรียนร่วม สพท.ปม.2
ฟื้นฟูเด็กบ้านเฟื่องฟ้า
ประเมินเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียน
สังสรรค์เทศกาลปีใหม่
บรรยาย Specialist in Kids
บรรยายเรื่องการช่วยเหลือเด็กLD
อบรม นร.ม4 โรงเรียนขุขันธ์
กิจกรรมการทำอาหาร
กิจกรรมในการศึกษาพิเศษปทุมฯ
ผู้มาเยี่ยมชมสถาบันไพดี้
นิทรรศการวิชาการ
เคล็ดไม่ลับ ปรับลูกให้เก่ง
เสวนาวิชาการ
กีฬามหามงคล
สัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 37
เยี่ยมชมศูนย์การศึกษาพิเศษ ปทุมธาน
ไพดี้และทีมอาจารย์กิจกรรมบำบัดมหิ
สถาบันไพดี้ร่วมงานบ้านแม่นก
ผลงานของหนู
ห้องกิจกรรม
สถานที่ภายในสถาบัน
งานประชุมสัมนา
กิจกรรมน้องหนู

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ