กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ 27-02-63 Big clean day
รายละเอียด ไพดี้คลินิก ปทุมธานี จัด Big clean day ทั้งคลินิก รวมทั้งอุปกรณ์ ทุกชิ้น เพื่อความสะอาด และป้องกันเชื้อโรคมี 25 ภาพ
หน้า 1
| 1 | 2


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ