กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ เสวนาวิชาการ
รายละเอียด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2552 สถาบันไพดี้ได้เชิญผู้ที่มีบทบาทและทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษ มาร่วมเสวนากัน ในหัวข้อ ทำอย่างไรจึงจะเพิ่มการให้บริการและความช่วยเหลือแก่เด็กพิเศษในพื้นที่ มีผู้มาร่วมมากมายเกินจำนวนที่ต้องการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมในครั้งนี้มี 35 ภาพ
หน้า 1
| 1 | 2


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ