กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ เคล็ดไม่ลับ ปรับลูกให้เก่ง
รายละเอียด KM ผู้ปกครอง สถาบันไพดี้ได้เชิญคุณอำไพ ทองเงิน นักจิตวิทยาคลีนิค7 โรงพยาบาลยุวประสาทฯ มาเป็นผู้นำกลุ่มให้กับผู้ปกครองในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อหาทางออกและแก้ปัญหาของลูกๆได้อย่างเกิดผล เมื่อวันที่13 มิ.ย.52 เวลา15-18.00น.

ไม่พบรูปภาพในกิจกรรมนี้

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ