กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ เน€เธ„เธฅเน‡เธ”เน„เธกเนˆเธฅเธฑเธš เธ›เธฃเธฑเธšเธฅเธนเธเนƒเธซเน‰เน€เธเนˆเธ‡
รายละเอียด KM เน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡ เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย„เน€เธ˜ยžเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย“เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย„เน€เธ˜ยž เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™ เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย„7 เน€เธ™ย‚เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ˜เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜ยเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™ยเน€เธ˜ยเน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ยเน€เธ™ย†เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ… เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆ13 เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ”.เน€เธ˜เธ‚.52 เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’15-18.00เน€เธ˜ย™.

ไม่พบรูปภาพในกิจกรรมนี้

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ