กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ นิทรรศการวิชาการ
รายละเอียด สถาบันไพดี้ จัดนิทรรศการวิชาการ เพื่อให้ความรู้เรื่องกิจกรรมเสริมทักษะในเด็กพิเศษ ให้กับห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก ในโครงการสายใยรักแห่งครอยครัว ของโรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ คลอง5 คลองหลวง ปทุมธานี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552มี 57 ภาพ
หน้า 1
| 1 | 2 | 3 | 4


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ