กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ ผู้มาเยี่ยมชมสถาบันไพดี้
รายละเอียด ทีมนักกิจกรรมบำบัดจากโรงเรียนรุ่งอรุณ นำโดยคุณดลยา(ครูปอ)มาดูการตกแต่งและการจัดห้องเรียน เมื่อวันที่6 ตุลาคม 2552 คณะฯจากแผนกจิตเวชโรงพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนแนวทางการดูแลเด็กพิเศษโดนเฉพาะกลุ่มสมาธิสั้นและLD นำทีมโดย ผศ.นพ.มนัท สูงประเสริฐและคุณอวยชัยมี 35 ภาพ
หน้า 1
| 1 | 2


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ