กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ กิจกรรมการทำอาหาร
รายละเอียด กิจกรรมการทำอาหารเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันไพดี้นำมาเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นการฝึกทักษะในการช่วยเหลือตัวเอง มีความรับผิดชอบ มีการทำงานเป็นขั้นตอน รอคอย เพิ่มการกระตุ้นด้วยประสาทสัมผัสต่างๆ และเป็นการฝึกทักษะสังคม ทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธืภายในครอบครัว


มี 13 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ