กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ บรรยายเรื่องการช่วยเหลือเด็กLD
รายละเอียด วันที่18 พฤศจิกายน 2552 สถาบันไพดี้ เชิญคุณโฉมยงค์ บุตรราช นักกิจกรรมบำบัด ชำนาญการ7 โรงพยาบาลแพร่ ผู้ที่มีความชำนาญในการให้ความช่วยเหลือ ดูแล เด็กLD มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก มีหมอ นักวิชาชีพ ครู และผู้บริหารทางด้านการศึกษา เข้าร่วมจำนวนมากมี 68 ภาพ
หน้า 1
| 1 | 2 | 3 | 4


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ