กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ บรรยาย Specialist in Kids
รายละเอียด วันที่ 27 ธันวาคม 2552 สถาบันไพดี้จัดบรรยาย ในหัวข้อ Specialist in Kids โดย Andrea Kissel MS,OTR/L Tisha Saravitaya MS,OTR เป็นการให้ความรู้ในการดูแล ให้ความช่วยเหลือเด็กพิเศษ แก่ นักกิจกรรมบำบัด ครูการศึกษาพิเศษ ผู้ปกครอง นักจิตวิทยา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ.ห้องประชุมสถาบันไพดี้มี 76 ภาพ
หน้า 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ