กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ ฟื้นฟูเด็กบ้านเฟื่องฟ้า
รายละเอียด ทำโครงการฟื้นฟูทางการแพทย์แก่เด็กจำนวน 15 คน ของสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง ระเวลา 1 ปี (1 ตค.54-30 กย.55)มี 35 ภาพ
หน้า 1
| 1 | 2


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ