กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ เด็กเรียนร่วม สพท.ปม.2
รายละเอียด ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องการให้ความช่วยเหลือเด็กบกพร่องด้านการเรียน ตามแนวทางของกิจกรรมบำบัด ซึ่งเป็นการนำเสนอร่วมกับ คุณนิตยา ดอกคำ นักกิจกรรมบำบัด ของสถาบันไพดี้

มี 12 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ