กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ นศ.มธ.ปี2 คณะสังคมสงเคราะห์ฯดูงาน
รายละเอียด เมื่อวันที่ 12 กย.55 นศ.มธ.ปี2 มาดูงานที่สถาบันไพดี้ เรื่องการให้บริการด้านทักษะชีวิต แก่เด็กพิเศษ และเป็นธุรกิจเอกชนที่เอื้อต่อสังคมและเป็นเครือข่ายการช่วยเหลือเด็กพิเศษ เด็กพิการและเด็กที่มีปัญหาการเรียน กับทั้งหน่วยงานของ สธ.,ศธ.,พม.,และอปทมี 21 ภาพ
หน้า 1
| 1 | 2


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ