กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ บรรยายเรื่อง ปัญหาการเรียน
รายละเอียด ให้ความรู้แก่ครู โรงเรียนแย้มสะอาดรังสิต เรื่องปัญหาการเรียน ที่พบได้ทั่วไปในโรงเรียน สาเหตุ การให้ความช่วยเหลือ เพื่อเป็นแนวทางการสังเกต การให้ความช่วยเหลือ อย่างถูกต้องมี 25 ภาพ
หน้า 1
| 1 | 2


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ