กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ พ่อ แม่ แกร่ง ช่วยลูกให้เก่ง
รายละเอียด อบรม ชมรมผู้ปกครองเด็กพิเศษ ลาดสวาย เมื่อวันที่ 6 กพ.56 เป็นกิจกรรมแรก ซึ่งจะมี 6 กิจกรรมต่อเนื่อง ในการให้ความรู้ แนวทางในการดูแล ช่วยเหลือ พัฒนาลูก ด้วยพลังของครอบครัว
มี 7 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ