กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ ประเมินเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียน
รายละเอียด ร่วมกัย สพป.เขตุ 2 ปทุมธานี และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่นิเทศน์และประเมินศักยภาพผู้เรียนมี 6 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ