กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ นิทรรศการวิชาการ LD
รายละเอียด ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ การให้ความช่วยเหลือเด็กLD ในงานเสวนาวิชาการ ของครุศาสตร์จุฬาฯภาควิชาการศึกษาพิเศษ รวมกับ เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนพญาไท เมื่อวันที่ 17 พย.57มี 30 ภาพ
หน้า 1
| 1 | 2


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ