กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ MOU ระหว่างเทศบาลเมืองหนองปรือ กับสถ
รายละเอียด วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 สถาบันไพดี้ กับเทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ฃลบุรี บันทึกข้อตกลงร่วมมือ(MOU)แก้ไขปัญหาพัฒนาการล่าช้าของเด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือมี 21 ภาพ
หน้า 1
| 1 | 2


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ