กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ อบรม การช่วยเหลือเด็กพัฒนาการล่าช้
รายละเอียด วันที่ 25-26 สิงหาคม2558 สถาบันไพดี้ ร่วมกับ เทสบาลเมืองหนองปรือ จัด อบรมรมเชิงปฎิบัติการ การเฝ้าระวัง การประเมินคัดกรอง การให้ความช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้ามี 24 ภาพ
หน้า 1
| 1 | 2


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ