กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ เธ„เธ“เธฐเธ„เธฃเธธเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ เธก.เธฃเธฒเธŠเธ�เธฑเธŽเธงเน„เธฅเธขเธญเธฅเธ‡เธเธฃเธ“เนŒ
รายละเอียด เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยŒเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆ 3 เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ 2558 เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ–เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธ‚ เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆ4 เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ย“เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยŒ เน€เธ˜เธ.เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยŽเน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย“เน€เธ™ยŒ เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™ เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยเน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰ เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย„เน€เธ˜ยžเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰ เน€เธ˜ย›เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย˜เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ•
มี 3 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ