กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์
รายละเอียด วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่4 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ดูงาน การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่สถาบันไพดี้ ปทุมธานี

มี 4 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ