กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ สถาบันพัฒนาการเด็ก เดอะบริดจฺ เซนเ
รายละเอียด วันที่ 16 ก.พ.2559 สถาบันพัฒนาการเด็ก เดอะบริดจฺ เซนเตอร์ จังหวัด เชียงราย เข้าศึกษาดูการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษ ที่สถาบันไพดี้
มี 7 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ