กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ สัมนา โรงแรมเมาเทนบิช
รายละเอียด วันที่ 25-26 มีนาคม 2559 งามประชุมสัมนาวิชาการ เรื่อง" การให้ความช่วยเหลือบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ และระบบบริการทางการแพทย์ ประจำปี 2559" ของสมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ซึ่งมี ศจ.พญ วินัดดา ปิยะศิลป์ นายแพทย์ ทรงคุณวุฒิ กุมารเวชศาสตร์ จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น ร่วมบรรยาย ***สถาบันไพดี้ ร่วมออกบูธ ในงาน **มี 20 ภาพ
หน้า 1
| 1 | 2


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ