กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ อมรม รร.นานาชาติมูลตรีภักดี
รายละเอียด 29 มิถุนายน2559 สถาบันไพดี้ ร่วมกับรร.นานาชาติมูลตรภักดี จัดอบรม ครุ เรื่อง " การช่วยเหลือเด้กได้อย่างไร เมื่อเด้กมีภาวะสมาธิส้้น"มี 18 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ