กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ Paidi Occupation Therapy Clinic
รายละเอียด ไพดี้ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด PAIDI OCCUPATION THERAPY CLINIC บริการ . คัดกรองปัญหาด้านพัฒนาการ . ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ . ประเมินความบกพร่องเฉพาะทาง . ปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา . ส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียน . ฝึกทักษะให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง . ให้คำปรึกษาเด็กที่มีปัญหาด้านอารมณณ์และพฤติกรรม โดย นักบำบัดวิชาชีพต่างๆ นักกิจกรรมบำบัด นักแก้ไขการพูด นักจิตวิทยา ครูการศึกษาพิเศมี 6 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ