กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ ปีใหม่ กับไพดี้คลินิก2560
รายละเอียด วันที่ 22 ธันวาคม2560 ไพดีคลินิกกิจกรรมบำบัด ร่วมกับผู้ปกครองและเด็กๆ ร่วมกิจกรรม เล่นเกม รัปประทานอาหาร ร่วมกัน

มี 8 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ