กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ 11-05-60 สัมนาและอบรม โปรแกรม Happy Family
รายละเอียด วันที่ 11-05-60 ไพดี้คลินิก อบรมรมและสัมนาเกี่ยวกับ Happy Family ซึ่งเป็นโปรแกรม ของไพดี้คลินิกที่มีวัตถุประสงค์ หลักในการฝึกสอน ให้ผู้ปกครองให้สามารถ กระตุ้น พัฒนาการของเด็กที่บกพร่อง ได้ที่บ้านและ เพื่อให้เด็กมี พัฒนาการได้เร็วขึ้นมี 2 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ