กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ เธซเน‰เธญเธ‡เน„เธžเธ”เธตเน‰ เธฃเธฃ.เธšเธตเธ„เธญเธ™เน€เธฎเธฒเธชเนŒ เนเธขเน‰เธกเธชเธญเธฒเธ”เธฃเธฑเธ‡เ
รายละเอียด เน€เธ™ย„เน€เธ˜ยžเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยเน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ™ย‚เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธŽเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ™ยŒเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย• เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ‘เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย„เน€เธ˜ยžเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ™ย‚เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™ เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ™ย‚เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย†เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย„เน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย เน€เธ™ย† เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ยžเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ™ย„เน€เธ˜ยžเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย™เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆ เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยŒ 081-8334739 (เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย“เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธˆ) เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ 090-9782202 (เน€เธ˜ย˜เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒ) เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย„เน€เธ˜ยžเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰ เน€เธ™ย‚เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธŽเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ™ยŒเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย• เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย˜ เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยŒ เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’ 10.00 - 18.00 เน€เธ˜ย™.


มี 1 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ