กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ ห้องไพดี้ รร.บีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรัง
รายละเอียด ไพดี้คลินิกได้ร่วมมือกับโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต จัดตั้งห้องไพดี้ในโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ โดยทีมวิชาชีพจากไพดี้คลินิก หากสนใจติดต่อได้ที่ เบอร์ 081-8334739 (คุณยงยศ) และ 090-9782202 (ธุรการ) เวลาทำการของห้องไพดี้ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ทุกวันพุธ และ วันศุกร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.


มี 1 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ