กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ 17-02-16 รรใสาธิตอุดมศีกษา
รายละเอียด วันที่ 16 กุมภาพันธ์ อ.พญ.รมร แย้มประทุม กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมตำแหน่ง อาจารย์ สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ ไพดี้ หนองปรือ คลินิก กิจกรรมบำบัด กำหนดการอบรม และให้ความรู้ ที่ โรงเรียนสาธิต อุดมศึกษา เขจ หนองปรือ ชลบุรี พัฒนาการและผลกระทบต่อการเรียนที่มาจากความบกพร่องด้านพัฒนาการ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเพ็ชรตระกูล 2มี 6 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ