กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ 15-05-61 เธชเธฑเธกเธ™เธฒเน€เธฃเธทเนˆเธญเธ‡ เธเธฒเธฃเธ›เธฃเธฐเน€เธกเธดเธ™เนเธฅเธฐเธšเธณเธšเธฑเธ”เน€
รายละเอียด เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆ15 เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ„เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยŒเน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย•เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ’ เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยŠ เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ‰ เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย” เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ˜เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยŒเน€เธ˜ยŸเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยŸเน€เธ˜เธ™ เน€เธ™ย‚เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ย˜เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยŠ เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ™ย„เน€เธ˜ยžเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ’ เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™ เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ˜เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ‰เน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยˆเน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย„เน€เธ˜ยžเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย•เน€เธ˜ย–เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย„เน€เธ™ยŒเน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย—เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย™ เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆ15 เน€เธ˜ยž


มี 9 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ