กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ 15-05-61 สัมนาเรื่อง การประเมินและบำบัดเ
รายละเอียด วันที่15 พฤษภาคม อาจารย์จินตนา ปาลิวนิช นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ งานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพุทธชินราช ร่วมกับไพดี้คลนิก จัดอบรมและสัมนา เกี่ยวกับการประเมิน การบำบัดในกลุ่มเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษให้กับนักกิจกรรมบำบัดและเจ้าหน้าที่ของไพดี้คลินิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวได้ทบทวน และพัฒนาความรู้ที่15 พ


มี 9 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ