กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ 29-06-61 รร ตัณตรารักษ์
รายละเอียด วันที่ 29/6/61 ไพดี้คลินิกได้เข้าร่่วม กับรร ตัณตรารักษ์ สังเกตุ น้องๆชั้นอนุบาล1-3 จ.ชลบุรี เพื่อดูพัฒนาการด้านต่างๆ


มี 5 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ