กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ 18-19-09-61 อบรมเรื่อง LD สมาธิสั้น ดนตรีบำบ
รายละเอียด 18-19 กันยายน 2561 ไพดี้คลินิกจัด สัมนาและอบรมเรื่อง " การช่วยเหลือเด็ก LD สมาธิสั้น ดนตรีบำบัดในเด็ก สำหรับ นักกิจกรรมบำบัด และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของไพดี้คลินิกกิจกรรมบำบัดมี 28 ภาพ
หน้า 1
| 1 | 2


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ