กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ 10-11-61วันคนพิการแห่งชาติครั้งที่50
รายละเอียด งานวันคนพิการแห่งชาติครั้งที่50 วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ไพดี้คลินิกกิจกรรมบำบัด เข้าร่วมงานเพื่อให้คำแนะนำและแสดงการช่วยเหลือเด๊กที่ที่ความบกพร่อง ด้านต่างๆมี 22 ภาพ
หน้า 1
| 1 | 2


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ