กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ เยี่ยมชมศูนย์การศึกษาพิเศษ ปทุมธาน
รายละเอียด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ได้เข้าเยี่ยมและดูการสอนและการให้ความช่วยเหลือ ดูแล เด็กพิเศษ และทราบแนวทาง วิธีการทำงานของศูนย์ ได้รับการต้อนรับของ ผอ.อุดมลักษณ์ หมีสมุทรและคุณครูทุกท่านเป็นอย่างดี พร้อมอาหารกลางวันที่แสนอร่อยมี 14 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ