กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ เน€เธขเธตเนˆเธขเธกเธŠเธกเธจเธนเธ™เธขเนŒเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒเธžเธดเน€เธจเธฉ เธ›เธ—เธธเธกเธ˜เธฒเธ™
รายละเอียด เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆ 25 เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย˜เน€เธ™ยŒ 2552 เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย‚เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย™เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยŠเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธ เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ™เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ… เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ”เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ‰ เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ยšเน€เธ™ยเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡ เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย˜เน€เธ˜เธ•เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยŒ เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡ เน€เธ˜ยœเน€เธ˜เธ.เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜ย“เน€เธ™ยŒ เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ย“เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ยเน€เธ˜ย—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ• เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธƒเน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ™ยเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚มี 14 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ