กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ 30-1-62 เน„เธžเธ”เธตเน‰เธ„เธฅเธดเธ™เธดเธ
รายละเอียด เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ—เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย™ เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ 2562 เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ เน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย†เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆ เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย เน€เธ™ย† เน€เธ˜ย•เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธƒเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยš เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย” เน€เธ˜ย‹เน€เธ˜เธ–เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยเน€เธ˜ยœเน€เธ˜ย™เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜ย™เน€เธ˜ย”เน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย›เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚ เน€เธ™ย‚เน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย”เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ™เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยŠเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ย” เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย•เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย† เน€เธ™ย€เน€เธ˜ยžเน€เธ˜เธ—เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ™ยˆเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™ยเน€เธ˜ยเน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย›เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ’ เน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยšเน€เธ™ย€เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ยเน€เธ™ย† เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย– เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“ เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย„เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ˜เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย™ เน€เธ™ยเน€เธ˜เธเน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธ’ เน€เธ™ย€เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‡เน€เธ˜ย เน€เธ™ย† เน€เธ˜ย™เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย†เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜ย‡เน€เธ˜ย„เน€เธ˜ย™ เน€เธ™ย„เน€เธ˜เธเน€เธ™ยˆเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย–เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย” เน€เธ˜ย™เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ยเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜ยšเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย” เน€เธ˜ย‚เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡เน€เธ™ย„เน€เธ˜ยžเน€เธ˜ย”เน€เธ˜เธ•เน€เธ™ย‰ เน€เธ˜ยˆเน€เธ˜เธเน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ยเน€เธ˜เธ“เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜ย‡เน€เธ™ยƒเน€เธ˜ยˆ เน€เธ™ยเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ˜ยเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ˜เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย™ เน€เธ™ยƒเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜ย–เน€เธ˜ย—เน€เธ˜เธ“เน€เธ™ย„เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜ย”เน€เธ™ย‰เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜ย•เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™ย€เน€เธ˜เธเน€เธ˜ย‡


มี 9 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ