กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ 1-07-62 ..เชียงใหม่
รายละเอียด วันที่1 กรกฎาคม 2562 คณะทำงานของ ไพดี้กิจกรรมบำบัด และ มูลนิธิก้าวพิเศษ เข้าศึกษาดูงาน ที่ คณะเทคนิกการแพทย์ เกี่ยวกับงานด้านกิจกรรมบำบัด ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มี 16 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ