กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ 31-08-62 " ครูควรบอกผู้ปกครองอย่างไร "
รายละเอียด วันที่ 31-8-62 ไพดี้คลีนิก ให้การอบรมและคำแนะนำ คณะคุณคร ของโรงเรียน เรื่อง " การให้คำแนะนำ กับ ผู้ปกครองเกี่ยวกลุ่มเด็กๆ ที่พบปัญหา (สำหรับเด้กกลุ่มเด็กพิเศษ) ในโรงเรียน อย่างไร "
มี 15 ภาพ


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ