กิจกรรมภายใน ไพดี้คลินิก


Gallary Paidi
หัวข้อ 19-11-62 งานมหัสจรรย์สื่อสร้างสรรค์
รายละเอียด 19-11-62 ไพดี้คลินิกได้เข้าร่วมงานมหัสจรรย์ สื่อสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย ณ. โรงแรม รอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม. โดยจัดให้มีคำแนะนำสำหรับผู้สนใจ จัดการแสดงอุปกรณ์ และกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็ก เพื่อ ส่งเสริม กระตุ้น พัฒนาการต่างๆมี 19 ภาพ
หน้า 1
| 1 | 2


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ